Wettelijke bepalingen en privacybeleid

U bent op de website van Namurmx. Deze website is eigendom van de vzw Namur Europe Wallonie die ook de verantwoordelijke uitgever is.

PREAMBULE

Dit privacybeleid informeert u over de rechten plichten van ons, NEW vzw, als Verwerkingsverantwoordelijke en u als instemmende gebruiker van onze diensten en hulpmiddelen.

Door deze website te openen en gebruiken, wordt aangenomen dat u kennis hebt genomen van de inhoud van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

WAARTOE DIENT DIT DOCUMENT?

NEW vzw hecht bijzonder veel belang aan de privacy van haar leden en elke persoon van wie ze persoonsgegevens bezit. Bij de uitvoering van onze verschillende opdrachten, moeten wij de persoonsgegevens van de verschillende gebruikers, al dan niet leden, voor verschillende doeleinden verwerken via onze newsletters of onze websites.

Wij stellen alles in het werk om de wettelijke bepalingen van de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van 14 april 2016 aangenomen door het Europees Parlement en van toepassing sinds 25 mei 2018 te respecteren. Een overzicht van alle wettelijke bepalingen en bijbehorende teksten vindt u in de bijlage bij de wettelijke bepalingen van de website new.be.

WIE ZIJN WIJ? WAT IS ONZE OPDRACHT?

NEW vzw is een vereniging met het statuut van een vzw die, als onafhankelijk collateraal orgaan van de stad Namen, tot doel heeft om een territoriaal en institutioneel marketingbeleid te ontwikkelen.

Onze opdracht is het promoten van de stad Namen als creatieve, samenwerkende, innovatieve en duurzame gewesthoofdstad, en de stad in dit kader indien nodig op te nemen in de passende internationale netwerken. Wij werken volgens 3 pijlers: wij zijn een contact- en networkingplatform, een agent voor territoriale marketing en bevoegd voor diverse gedelegeerde opdrachten. NEW vzw vervult via haar uitvoerende directie de rol van Commissariaat voor Internationale Relaties en van secretariaat van de Commission Namur Capitale.

GEGEVENS

Namur Europe Wallonie vzw

Verantwoordelijke Uitgever

La Bourse

Place d’Armes 1

5000 Namen

new@namur.be

081/24.11.33

Functionaris voor gegevensbescherming

NOTA OVER ONZE INHOUD

NEW vzw is geen intern orgaan van de stad Namen. De stad Namen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van onze websites, voor onze handelingen, voor het gebruik van de op deze website verstrekte gegevens of voor de afwezigheid van specifieke informatie.

Wij vragen elke persoon die vindt dat een link op de website van Namurmx naar een externe website of een evenement georganiseerd door derden niet in overeenstemming is met de waarden die vereist zijn voor een gemeentelijke vzw, ons te informeren over de link in kwestie, alsook over de pagina van onze website waarop naar deze link/informatie wordt verwezen, en/of het op adres new@namur.be aangekondigde evenement.

VIA ANDERE WEBSITES GEÏNTEGREERDE INHOUD:

De artikels van deze website kunnen geïntegreerde inhoud bevatten (zoals video’s, foto’s, artikels …). Inhoud die is ingesloten vanaf andere sites gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker zich naar die andere website zou begeven.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tools integreren om derden te traceren, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen indien u een account hebt aangemeld op hun website.

Het gebruiken, kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, verspreiden van de hele of een gedeelte van de website in om het even welke vorm is verboden, behalve met onze voorafgaande toestemming.

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij informatie van algemene aard, met name voor functionaliteit, systeembeveiliging en statistische doeleinden. Dit omvat het gebruikte type browser, het gebruikte besturingssysteem, de verbindingsgegevens van de gebruikte computer, het geografische gebied, de URL, indien aanwezig, van de website waar u vandaan komt, de pagina’s die u op onze website bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Door anonimisering kunnen wij uit deze gegevens geen specifieke personen afleiden. Deze gegevens worden opgeslagen op onze servers (gehost door OVHcloud) en worden niet buiten NEW asbl gebruikt.

COOKIES

Als u een account hebt en u logt in op deze site, zal er een tijdelijk cookie worden aangemaakt om na te gaan of uw browser cookies aanvaardt. Het bevat geen persoonsgegevens en zal automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, installeren wij ook een bepaald aantal cookies om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie één jaar.

Door een artikel te wijzigen of te publiceren, zal er ook een bijkomend cookie worden opgeslagen in uw browser. Dit cookie gevat geen persoonsgegevens. Het bevat enkel de identificator van het artikel dat u hebt gewijzigd en vervalt na één dag.